ASSAV

GÜÇLÜ ÜRETİM, ÜSTÜN KALİTE

ASSAV; Dünyadaki teknolojik gelişmelere etkin bir şekilde ve süratle uyum sağlayarak kurumsal bir kimlik ve kararlılıkla, 2012 yılından itibaren, üretim gücünü savunma sanayimizin hizmetine sunmak maksadıyla, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin destek ve himayelerinde yürütülen “milli ve yerli” ürün geliştirilmesine ve ARGE faaliyetlerine yönelik yatırımlar yapmaya devam etmektedir. ASSAV; güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyacağı her türlü silah, mühimmat ve ekipmanı zamanında ve uygun şartlarda müşterilerinin kullanımına vermek üzere faaliyetlerini yürütmektedir.

ASSAV ; özgün, milli ve üstün ürünlerin envantere kazandırılması temel misyonu ile savunma sanayiinde tecrübe sahibi nitelikli mühendisleri çatısı altında bir araya getirmiştir.

En güçlü üretim ve en üstün kalite” öncelikli prensibi ile; ihtiyaç duyulan her türlü silah, mühimmat ve ekipman ile bunlara ait parçaların üretimini gerçekleştirmek temel hedefimizdir.